Apr 13, 2018

Một video phóng sự chuyên nghiệp về Onecoin

Hiện nay, rất nhiều người biết về tiền điện tử như một thứ gì đó mờ ảo mà không hề biết đây là một bước đột phá, một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thanh toán của nhân loại.

Onecoin đã thực sự bùng nổ?https://youtu.be/lcsHx0XGyiw

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073
[Mot-video-phong-su-chuyen-nghiep-onecoin]. rev
Ngày đăng 25/09/2016