Aug 12, 2016

Tiền tệ chung toàn cầu từ cuối năm 2016?

Basa dự báo: mùa thu đông năm 2016, bong bóng kinh tế TQ và Hy Lạp sẽ tan vỡ hoàn toàn với xác xuất 90%. Cơ cấu kinh tế Mỹ cũng có thể đổ vỡ. Các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ phải thống nhất một loại tiền tệ chung trên toàn thế giới, thay thế cơ cấu tiền tệ cũ.https://youtu.be/YPd7icpAay4

[tien-te-chung-toa-cau-2016.
Ngày đăng 12/08/2016

No comments:

Post a Comment