Aug 4, 2016

Onecoin có phải là một cơ hội đầy sức mạnh?

Bài phát biểu của Mr. Edward Brucdbrook, tỷ phú về lĩnh vực tài chính, giám đốc đào tạo Onecoin, về thế giới tiền tệ, những điều mà số đông không nhìn thấy. (Có phụ đề tiếng Việt)

Tên viết tắt: ED Ludbrook.https://youtu.be/j3BSw_I30b4

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[onecoin-co-hoi-day-suc-manh].
Ngày đăng 04/08/2016

No comments:

Post a Comment