Jul 3, 2016

Trình chiếu Onecoin - Phiên bản tháng 7/2016 với Blockchain mới.

Rất vui chia sẻ với cả nhà phiên bản trình chiếu Onecoin mới nhất, bao gồm 10 trang, do Thủ lĩnh Bùi Quan Mãnh gửi Email ngày 03/07/2016. Đây là phiên bản đã cập nhật theo giá mới và Blockchain mới. Từ sau ngày 05/07/2016, đây sẽ là phiên bản chính thức sử dụng cho các buổi chia sẻ thống nhất trên toàn quốc.
>Link tải về.>Bấm vào đây sẽ chuyển sang cửa sổ trình chiếu.
>Link tải về.

Liên hệ tư vấn. (090) 970-1919 hoặc (0128) 569-3401.

Đề nghị không sử dụng các phiên bản tự chế khác.

[slideshow-gioi-thieu-tien-dien-tu-onecoin-7-2016-blockchain-moi].
Ngày đăng 03/07/2016

No comments:

Post a Comment