Jul 3, 2016

Trình chiếu Onecoin - Phiên bản 26-07-2016.

Rất vui chia sẻ với cả nhà phiên bản trình chiếu Onecoin mới nhất, bao gồm 21 trang, do cháu Nguyễn Thế Anh gửi Email ngày 29/07/2016. Đây là phiên bản đã cập nhật theo giá mới và Blockchain mới.>Bấm vào đây sẽ chuyển sang cửa sổ trình chiếu.

>Bấm vào đây sẽ chuyển tới cửa sổ rộng.

Liên hệ tư vấn. (090) 970-1919 hoặc (0128) 569-3401.

Blue Diamond, Bùi Quan Mảnh
[slideshow-onecoin-26-7-2016].
Ngày đăng 03/07/2016

No comments:

Post a Comment