Jul 31, 2016

(P2) Video sự kiện OneLife Nha Trang tháng 7-2016

Hơn 1.200 thành viên khắp mọi miền đất nước về dự sự kiện Tôn Vinh và Giao Lưu lần thứ 3 của OneLife Việt Nam.

Tiếp nối 4 giờ buổi Tôn Vinh tuyệt vời là buổi giao lưu Gala Dinner và Gây quỹ từ thiện cho trẻ em. 8 vật phẩm được bán đấu giá trong buổi này (7 trong 8 là những bức tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng David Chinh - về từ USA) và hơn 100.000 EUR sẽ được góp vào mục tiêu trên.https://www.youtube.com/playlist?list=PLSXotPyc91RNeHtTLABfDrFdUbo2EqInx

Danh sách này có nhiều đoạn Video. Trong màn ảnh phía trên, bạn hãy bấm vào biểu tượng º ở góc trên bên trái màn ảnh, nó sẽ liệt kê danh sách nhiều đoạn video cũ hơn để chọn lựa video muốn xem.
---------------------Lần nữa, trân trọng và cám ơn sự đóng góp trực tiếp và thầm lặng của tất cả thành viên trong đại gia đình OneLife Việt Nam.

Hẹn gặp nhau tại Hà Nội cho đợt Vinh Danh Thủ Lĩnh sắp tới.

Simon Lê- Black Diamond of OneLife
Xem toàn bộ albun tại: https://www.facebook.com/synergy.tiffsimon/
[p2-video-su-kien-OneLife-nha-trang-7-2016].
Ngày đăng 26/07/2016
__________________
Liên quan:
(P3) Sự kiện OneLife Nha Trang tháng 7-2016
(P2) Video sự kiện OneLife Nha Trang tháng 7-2016
(P1) Sự kiện OneLife Nha Trang, 23-7-2016

No comments:

Post a Comment