Jul 25, 2016

MegaFun - dịch vụ giải trí, âm nhạc của MegaVNN

MegaFun là dịch vụ giải trí dành cho các khách hàng MegaVNN. Tận dụng lợi thế cơ sở hạ tầng mạng vững chắc trên nền băng thông rộng của VNPT các tỉnh thành, công ty VASC đầu tư thiết bị và kết nối trực tiếp vào mạng lõi của từng địa phương. Đối tượng phục vụ của MegaFun là những người yêu thích âm nhạc, điện ảnh và truyền hình.Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[MegaFun-giai-tri-am-nhac-MegaVNN].
Ngày lưu 11/05/2013

No comments:

Post a Comment