Jul 29, 2016

Dr Ruja giới thiệu chiến lược chia tách (Split)

Với các gói mới được kích hoạt, TS Ruja nói rõ về các chiến lược chia tách (split) sẵn sàng cho tất cả các thành viên OneLife, những người đã lựa chọn kinh doanh và mining trên nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi.

Thân chào!

The OneLife Team, ngày 27/07/2016
----------------
Video:


Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[chien-luoc-chia-tach-split].
Ngày đăng 29/07/2016

No comments:

Post a Comment