Jul 27, 2016

Ảnh Sốc & Độc 6 (Sư quốc doanh)

Xôi ướp sen - Kèn... thượng tướng:))

Các anh rõ khéo chăm tình. Chăm luôn cả cái cửa mình chị em:))

Hố hố hố...

Xin chào lực lượng anh hùng. Núp trong bụi rậm đì đùng bắn chơi:))

Chào chú cảnh sát giao thông. Nhẽ đâu chú lại bị lông quấn kèn:))

Bó chim chấm cơm:))

Tổ quốc ta thật muôn năm. Tổ tiên ta cũng lộn gằm... măn nuôn:))
Sư này đích thị quốc doanh. Mậu dịch một phát mới hoành làm sao:))

Đéo mẹ ngọng níu ngọng nô. Cười năn nong nóc ô hô nộn nèo:))

Thế là chú hẵng còn son. Tớ đây có được cái lòn gì đâu:))

Ơ hay, Hăm Lét cơ mà. Sao lại Hâm Liệt, thật là trớ trêu:))

Dân ngu cu lại còn đen. Đã đen thì đến cái đèn cũng lôn:))

Thẻ đảng thật đáng đồng tiền. Bác Hồ còn sống chắc phiền lắm đây:))

Nguồn: nhặt trên NET bở phot-phet
[anh-soc-doc-6-su-quoc-doanh].
Ngày đăng 20/12/2014

No comments:

Post a Comment