Aug 25, 2017

Ảnh Sốc & Độc 5 (Bán Nude)

Lúc sống chả biết xe hơi. Thế nên khi chết đốt chơi đỡ buồn:))

Cầm tay ướm thử xem to nhỏ. Thẳng cẳng so đo sự ngắn dài:))

Bán nude:))

Vãi hết cả vồn:))

Gái tơ đeo cái nơ xinh. Quay mặt anh hỏi: xếp hình được hem?

Ngủ thì nên duỗi chân ra. Chị co lại thế bàn là xoăn dây:))

Dâu chín bưởi cũng đã già. Nhưng thôi xơi tạm gọi là trừ cơm:))

Thiên mệnh anh hùng:))

Chẳng biết rước cái đéo gì. Mà các bạn trẻ lâm li vãi tiều:))

Đừng tưởng cháu bé hạt tiêu. Con tiều cũng đã liêu xiêu lắm rồi:))

Ban đầu cứ tưởng ngợi ca. Nhưng không chúng nó rất là chơi khăm:))

Nhà vệ sinh của đàn bà. Thế nên cấm nhúng bàn là vào bô:))

Cái làng Vũ Đại thối tha. Để xổng anh Chí đi ra Bờ Hồ:))

Nước ta vô địch uống bia. Thế nhưng cái sự đi xia lại bừa:))

Virginia Gold: Hãy hút theo cách của bạn:))

Các cụ nói cấm có sai. Xấu dây tốt củ lai rai lộn gằm:))

Nguồn: nhặt trên NET bở phot-phet
[anh-soc-doc-5-ban-nude].
Ngày lưu 17/12/2014