Jul 10, 2016

Webinar độc quyền với Dr. Ruja ngày 16-06-2016

Webinar là một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi công ty Onecoin và truyền tải đến một nhóm (tối đa 200) người trên máy tính của họ thông qua Internet. Webinar được viết tắt từ hai từ web-based (trên nền tảng web) và seminar (hội thảo, hội nghị).https://youtu.be/CJKl6JgIw5k

Lưu ý: Bấm vào biểu tượng phụ đề ở góc bên Phải để xem phụ đề tiếng Anh.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[webinar-doc-quyen-dr-ruja-16-06-2016]. rev
Ngày đăng 17/06/2016

No comments:

Post a Comment