May 12, 2016

Onecoin phát hành thẻ UnionPay

OneCoin đã tiến được một bước nhảy vọt rất lớn để trở thành cryptocurrency trên toàn thế giới! Chúng tôi rất tự hào thông báo rằng, chúng tôi sẽ sớm phát hành thẻ UnionPay (ONE NET UPI). Điều này cho phép thành viên của chúng tôi cơ hội duy nhất để nhận được thẻ thông qua một thủ tục đơn giản, không cần phải đi qua thủ tục KYC OnePay.

Các dịch vụ tuyệt vời mới được chính thức công bố bởi TS Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin, tại Hội nghị quốc tế Macau. Các thẻ đầu tiên đã có sẵn trong văn phòng Hồng Kông của chúng tôi. Các thẻ ghi nợ, nạp trên một cơ sở hàng ngày, được chấp nhận ở Trung Quốc, và sẽ sử dụng đô la Mỹ.

Lệ phí thẻ mới sẽ là 100 EUR, sẽ được khấu trừ từ tài khoản OnePay của bạn khi phê duyệt. UnionPay là mạng liên ngân hàng ở Trung Quốc, liên kết các máy ATM của các ngân hàng trên toàn lục địa và được chấp nhận rộng rãi bởi các thiết bị đầu cuối ATM tại Hồng Kông và Ma Cao, cũng như tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu.

Chúng tôi sẽ gửi nhiều thông tin về các thủ tục đăng ký và xin thẻ!

[onecoin phat hanh the UnionPay].
Ngày đăng 12/05/2015