Jun 5, 2016

Hoàn Thiện Bản Thân (MLM - Thanh Lê)

Nghề Kinh doanh theo mạng tại Việt Nam.

Bán hàng đa cấp - Kinh Doanh Mạng - Tiếp Thị Mạng Lưới - Tiếp Thị Bán Hàng - Kinh Doanh Trực Tuyến - Kinh Doanh Online - Online Business - Internet Marketing - MLM - Multi Level Marketing - Tiếp Thị Đa Cấp - Ý tưởng Kinh Doanh.https://www.youtube.com/playlist?list=PLneYzdI05uhEklmrFyOtOJJHzxFIBPrdd
-------------------------------
Kênh này đã có nhiều đoạn Video. Trong màn ảnh phía trên, bạn hãy bấm vào biểu tượng º ở góc trên bên trái màn ảnh, nó sẽ liệt kê danh sách nhiều đoạn video mới hơn để chọn lựa video muốn xem.

[hoan thien ban than mlm thanh le]. rev
Ngày đăng 13/05/2016

No comments:

Post a Comment