Jul 28, 2016

Onecoin đã cho dùng Bitcoin để mua Giftcode từ 3/5/2016

Một bước tiến vượt bậc và là nền tảng để ra thị trường tự do! Với ưu điểm vượt trội Onecoin sẽ trở thành tiền điện tử được nhiều quốc gia ủng hộ, nhiều đối tác hợp tác và nhiều thành viên tham gia vì quá tiện ích, hiện đại và giá trị tăng trưởng, an toàn cao khi đầu tư!


Onecoin - trên cả tuyệt vời!

Bùi Quan Mảnh/ Blue Diamond
[cty onecoin cho dung bitcoin mua giftcode]. rev
Ngày đăng 03/05/2016