Jun 16, 2016

(31-40) Tài liệu đào tạo Onecoin 2016.

(Từ trang 31 đến trang 40).
Trân trọng giới thiệu cuốn sách phát hành ngày 15-05-2016, là tài liệu mới nhất đào tạo về tiền điện tử Onecoin, bao gồm các bước kỹ năng máy tính thực hiện trên trang web: https://www.onecoin.eu và một số kiến thức quan trọng nhất về kinh doanh Onecoin.


Cuốn tài liệu này gồm 101 trang khổ giấy A4, được trình bày thành 10 phần trên trang blog này.
>Xem tệp PDF trên cửa sổ rộng.
>Xem các phần còn lại của tập tài liệu.

Bùi Minh Hiếu - Cty Đào tạo Onecoin VN
[31-40 tai lieu dao tao onecoin 5 2016]. rev
Ngày lưu 07/05/2016
___________________
Xem trang khác của tài liệu: [Trang 1-10]./ [Trang 11-20] ./ [Trang 21-30] ./ [Trang 31-40] ./ [Trang 41-50] ./ [Trang 51-60] ./ [Trang 61-70] ./[Trang 71-80] ./ [Trang 81-90] ./ [Trang 91-101]

No comments:

Post a Comment