Mar 9, 2018

Zip Postal Code (Mã bưu chính) mới nhất 2015

Zip Postal Code đã được cập nhật thay vì 5 số như trước đây, các dịch vụ chuyển phát nhanh, shop bán hàng trực tuyến đã cập nhật và đang sử dụng mã bưu chính 6 số theo đúng quy chuẩn. Khi đã đầu tư tài chính Onecoin thì bạn cần chi tiết Zip Code của mình để khai báo trong hồ sơ thành viên.

Zip Postal Code 64 tỉnh thành mới nhất 2015


Bạn có thể sử dụng những mã bưu điện này dành cho việc đăng ký tài khoản trên mạng.
==============

Hồi giờ để ý một điều, mã bưu chính ở Việt Nam bị ghi sai rất nhiều, nếu không muốn nói là mình chưa thấy ai ghi đúng cả (có nghĩa là cũng có thể có người ghi đúng nhưng mình không thấy)

Có điều lạ là những bạn sang nước ngoài sống, thường thì nhanh chóng biết được Postal Code của nơi mình sống. Thế nhưng khi được đề nghị ghi mã bưu chính của quê hương mình, thì hoặc là không biết, hoặc là ghi … mã vùng điện thoại (ví dụ, thường ghi là 084, 0848, 0844, 84). Mã vùng điện thoại khác với mã bưu chính.

Khác với mã vùng điện thoại, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Đoàn Hữu Long, Liên lạc. (090) 333-7073.
[zip-postal-code-ma-buu-chinh-6-so-64-2015].
Ngày đăng 19/04/2016

No comments:

Post a Comment