Jun 19, 2019

Tycoon Trader Package € 5500

Tycoon Trader of the OneAcademy is an intermediate difficulty educational package, appropriate for members who have already gained basic understanding of the financial markets.

It features 5 levels of education and aims to develop an understanding of trader psychology, along with practice materials and video presentations. The course includes thorough overview of Advanced Technical & Fundamental analysis and offers valuable insight into a set of criteria which needs to be taken in consideration before making an investment.

The tycoon allows you to request 48 000 FREE promotional tokens which can be put into cryptocurrency mining and generates 5 500 BV points for network bonuses.
===============

Tycoon Trader là gói đăng ký cao thứ hai trong hệ thống OneCoin tương ứng với tất cả 5 cấp độ của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này trang bị cho người tham gia những kiến thức và kỹ năng cao nhất, đồng thời mang lại lợi nhuận lớn nhất từ việc khai thác và kinh doanh đồng tiền điện tử OneCoin.

Đặc điểm:
– Giá: 5.530 Eur = 5.500 Eur + 30 Eur, đã bao gồm 30 Eur phí mở tài khoản.
– Gói Tycoon được nhận 5 khóa học tài chính trực tuyến.
– Nhận 60.000 Tokens ngay sau khi nộp tiền (kích hoạt code).
– Được 2 lần Chia Tách Token.
– Chờ Chia Tách xong hết hãy khai thác Onecoin (nếu Mining ngay sẽ mất quyền lợi Chia Tách tiếp).

Quyền Lợi Xây Dựng Mạng Lưới: Tập đoàn Onecoin chi tiền vào các hoạt động tiếp thị MLM nhằm nhanh chóng tạo ra một cộng đồng rất lớn trên toàn cầu, chấp nhận sử dụng đồng tiền Onecoin trong giao dịch mua bán, chuyển tiền.

+ Hoa hồng kết nối trực tiếp: 10%.
+ Hoa hồng doanh số nhánh yếu: 10%.
+ Hoa hồng cộng hưởng: 10% Hoa hồng nhánh yếu của F1, 10% của F2, 20% của F3, 25% của F4.
+ Hoa hồng khởi động nhanh: 10%.
+ Maxout tối đa thu nhập 35.000 €/tuần.
+ Được tính 5500 điểm BV và 6500 điểm OLP hàng ngày.
+ Tập đoàn qui định thời hạn phải lưu ký Onecoin là 80 ngày, được bán tối đa 1.5 % tổng số Onecoin, hạn mức tối đa 80 €/ngày.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ: (090) 333-7073.
[Tycoon Trader goi 171 trieu 5500 eur]. rev
Ngày đăng 09/04/2016