May 1, 2016

Trình chiếu: Tiền ONECOIN - Tầm nhìn và xu thế.

Tọa đàm về phương thức thanh toán mới thời hội nhập kinh tế TPP.

Design by kinhdoanhgivoi30tr.com

1. Lịch sử phát triển tiền tệ 2. Đồng điện tử thông minh ONECOIN và tầm nhìn, xu thế và kết quả...http://www.slideshare.net/khacnguyen86/onecoin-54077321

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[slideshow-onecoin-tien-dien-tu-tam-nhin-xu-the]. rev
Ngày đăng 04/04/2016

No comments:

Post a Comment