Apr 28, 2016

Tọa đàm Onecoin tại Sài Gòn ngày 23-1-2016

Sự phát triển của công nghệ blockchain gây bất lợi cho bất cứ ai hoạt động trong ngành công nghiệp “kinh doanh sự tin tưởng” – các tổ chức tập trung và quan liêu, chẳng hạn như ngân hàng, nhà thanh toán và một số cơ quan chính phủ mà được coi là đủ tin cậy để xử lý các giao dịch khi có tranh chấp.https://youtu.be/4G5yNU4rE3s?list=UUhKBWvMilJMK9djhbSxMfiw

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[toa-dam-onecoin-sai-gon-23-1-2016].
Ngày đăng 28/04/2016

No comments:

Post a Comment