May 29, 2016

Tờ rơi quảng cáo tiền điện tử OneCoin

Hiện tại đồng Onecoin được giao dịch chủ yếu nhờ một công nghệ mang tên dây xích khép kín. Công nghệ này sẽ thiết lập một mạng lưới toàn cầu tự động thống kê và thu thập thông tin của từng giao dịch tiền tệ giữa các ngân hàng và hoàn toàn không cần tới sự can thiệp của con người.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.


Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên

[to-roi-ve-onecoin]. rev
Ngày lưu 02/04/2016

No comments:

Post a Comment