May 29, 2016

Máy ATM bán Bitcoin đầu tiên ở Châu Á đã vận hành ở Singapore

Hiện tại đồng Bitcoin được giao dịch chủ yếu nhờ một công nghệ mang tên dây xích khép kín. Công nghệ này sẽ thiết lập một mạng lưới toàn cầu tự động thống kê và thu thập thông tin của từng giao dịch tiền tệ giữa các ngân hàng và hoàn toàn không cần tới sự can thiệp của con người.https://drive.google.com/file/d/0BwUd87yd86QbSG9JX1pBb0c4YnM/preview

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[may-atm-ban-bitcoin-singapore]. rev
Ngày đăng 01/04/2016

No comments:

Post a Comment