Aug 10, 2016

Hướng dẫn khai báo Cổng thanh toán OnePay

Sau khi đầu tư tiền vào Onecoin, chúng ta cần đăng ký cổng thanh toán OnePay như Video phía dưới.

Dựa trên công nghệ hàng đầu thế giới của Mastercard đã được ứng dụng bởi các ngân hàng lớn trên thế giới như ANZ , HSBC, Standard Chartered…, Cổng thanh toán OnePAY đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật của hệ thống tài chính quốc tế:https://youtu.be/nNBLws_HDwU

Đoàn Hữu Long, Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[huong dan hoan thien Onepay].
Ngày đăng 15/04/2016

No comments:

Post a Comment