May 23, 2017

Hướng dẫn chuyển tiền trong hệ thống Onecoin và về ngân hàng

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản OneCoin.

Bước 2: Kích chuột vào tài khoản tiền mặt.


Bước 3: Chọn chuyển tiền cho tuyến trên hoặc tuyến dưới


Bước 4: Chọn người chuyển, số tiền và gõ mật khẩu


=======================================
Video: One Coin Viet Nam | Adam Cryptocurrency | Số 69 | Hướng Dẫn Chuyển Tiền (Cash)https://youtu.be/3N8mxczheno

Đoàn Hữu Long, Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[huong dan chuyen tien onecoin ve ngan hang].
Ngày đăng 16/04/2016