May 30, 2016

VTC14: ATM Bitcoin lớn được mở tại Hongkong

ATM Bitcoin lớn thứ 2 trên thế giới sẽ được mở tại Hongkong

Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.https://drive.google.com/file/d/0BwUd87yd86QbeTFYZDBDakp3eVU/preview

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[vtc14-atm-bitcoin-mo-tai-hongkong]. rev
Ngày đăng 01/04/2016

No comments:

Post a Comment