Jul 16, 2016

Đắc nhân tâm - Dale Carnegie - Audiobook

Đắc nhân tâm -- How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia.[dac nhan tam dale carnegie]. rev
Ngày lưu 05/04/2015

No comments:

Post a Comment